Om legatet

  • Carl Nielsen

Komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens to døtre, Irmelin Eggert Møller og Anne Marie Telmanyi, stiftede i 1957 Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat til minde om deres forældre.

Fonden ejer 2/3 af kunstnerrettighederne efter Carl Nielsen og alle rettigheder efter Anne Marie Carl-Nielsen. Fondens kapital er fortrinsvis tilvejebragt fra indtægter hidrørende fra kunstnerrettighederne.

Fonden uddeler i dag Danmarks største hæderspris til danske kunstnere. Herudover støtter fonden løbende projekter, der har til formål at synliggøre og formidle Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke.

Der bliver afholdt 4 bestyrelsesmøder om året i fonden – marts, juni, september og december.

HÆDERSPRISER / KONCERT DEN 9. DECEMBER 2017

Hæderspriserne for 2017 vil i år blive uddelt den 9. december 2017 i forbindelse med en koncert i Musikkonservatoriets koncertsal, København, kl. 15:00 med deltagelse af bl.a. Underholdningsorkestret. Der er gratis adgang. Se nærmere om prismodtagerne under fanerne “Hæderspriser” og “Presse”.