Om legatet

  • Carl Nielsen

Komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens to døtre, Irmelin Eggert Møller og Anne Marie Telmanyi, stiftede i 1957 Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat til minde om deres forældre.

Fonden ejer 2/3 af kunstnerrettighederne efter Carl Nielsen og alle rettigheder efter Anne Marie Carl-Nielsen. Fondens kapital er fortrinsvis tilvejebragt fra indtægter hidrørende fra kunstnerrettighederne.

PRISER OG LEGATER

Fonden uddeler årligt Danmarks største hæderspris til danske kunstnere. Hvert andet år til musikere og komponister og hvert andet år til billedhuggere.
Endvidere uddeles der årligt i alt 9 talentpriser til unge musikere, komponister og billedhuggere.

Herudover støtter fonden efter ansøgning løbende projekter, der har til formål at synliggøre og formidle Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke.

Af større projekter støtter fonden i øjeblikket:

• Modernisering af Carl Nielsens barndomshjem i Nørre Lyndelse
• Opgradering af Carl Nielsen Museet i Odense i forbindelse med museets genåbning i 2020
• Biografi om Carl Nielsen v/professor Michael Fjeldsøe, der forventes afsluttet i 2020
• DR’s Carl Nielsen Kammermusik Konkurrence 2019
• Carl Nielsen International Konkurrence 2019 v/Odense Symfoniorkester

UDSTILLING I ANLEDNING AF HÆDERSPRISER 2018

Hæderspriserne for 2018 blev uddelt den 28. september 2018 på Den Frie, hvor prismodtagerne udstiller til og med den 28. oktober 2018. Se motiveringer under fanen ”Hæderspriser”.