Om legatet

  • Carl Nielsen

Komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsens to døtre, Irmelin Eggert Møller og Anne Marie Telmanyi, stiftede i 1957 Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat til minde om deres forældre.

Fonden ejer 2/3 af kunstnerrettighederne efter Carl Nielsen og alle rettigheder efter Anne Marie Carl-Nielsen. Fondens kapital er fortrinsvis tilvejebragt fra indtægter hidrørende fra kunstnerrettighederne.

Fonden uddeler i dag Danmarks største hæderspris til danske kunstnere. Herudover støtter fonden løbende projekter, der har til formål at synliggøre og formidle Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke.

Der bliver afholdt 4 bestyrelsesmøder om året i fonden – marts, juni, september og december.

HÆDERSPRISER / UDSTILLING DEN 28. SEPTEMBER 2018

Hæderspriserne for 2018 vil i år blive annonceret i forbindelse med en udstilling den 28. september 2018 på Den Frie kl. 17:00-20:00. Der vil være gratis adgang.