Bestyrelsen

Fondens bestyrelse består af fem medlemmer, hvoraf to er musikere eller komponister og to er billedhuggere eller billedkunstnere samt et særligt forretningskyndigt medlem.

De kunstfaglige medlemmer af bestyrelsen vælges for en periode af fem år. De musikfaglige medlemmer vælges af henholdsvis rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og bestyrelsen for Dansk Komponistforening. De billedkunstfaglige medlemmer vælges af henholdsvis Akademirådets billedhuggersektion og bestyrelsen for Dansk Billedhuggersamfund.

Det forretningskyndige medlem af bestyrelsen vælges for et år af gangen af de fire andre medlemmer af bestyrelsen. Genvalg til alle poster kan finde sted.

 

Tim Frederiksen
Prorektor ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, født 1955

Udpeget af: Rektor for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium
Henrik Thal Jantzen
Advokat, født 1959

Bestyrelsesmedlem og forretningskyndigt medlem
Søren Schaarup
Billedhugger, født 1952

Udpeget af: Bestyrelsen for Dansk Billedhuggersamfund
Juliana Hodkinson
Komponist, født 1971

Udpeget af: Bestyrelsen for Dansk Komponistforening
Henrik Plenge Jakobsen
Billedhugger, født 1967

Udpeget af: Akademierådets Billedhuggersektion