Corona

CORONA/ Covid-19

Kulturlivet i Danmark er blandt de områder, der er hårdest ramt af Corona-pandemien, og mange kulturarrangementer har måtte aflyses eller udskydes. Dette omfatter også en del kulturarrangementer, som fonden har bevilget støtte til.

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat støtter op om tiltag, der kan begrænse de negative konsekvenser, Coronaen har for kulturlivet.

Hvis et kulturarrangement er blevet udskudt pga. Corona, kan det derfor forventes, at bevillingen vil blive opretholdt, hvis det har samme indhold som det oprindelige planlagte arrangement.  Hvis indholdet af et arrangement, der er givet støtte til, må ændres, skal ny ansøgning indsendes. Hvis det ændrede
arrangement stadig ligger inden for de rammer, legatet kan støtte, vil bestyrelsen se velvilligt på fortsat at støtte arrangementet.

I alle tilfælde hvor der sker ændringer i et bevilget arrangement, bedes legatets sekretariat orienteres herom.