Formål

Udover at uddele hæderspriser støtter fonden også få udvalgte projekter, der har til formål at synliggøre og formidle Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens kunstneriske virke.

Ansøgninger om legatstøtte

Ansøgninger om legatstøtte, der falder inden for det ovenanførte formål, kan sendes pr. post eller elektronisk til Fondens administrator.

En ansøgning bør indeholde en udførlig beskrivelse af det projekt, hvortil der ansøges om støtte med en redegørelse, gerne vedlagt budget eller lignende regnskabsmateriale, for indtægter og udgifter forbundet med projektets gennemførelse. Ansøgeren bør angive sit CPR-nr. eller CVR-nr. og det kontonummer, hvortil en eventuel legatstøtte kan overføres.

Fonden anvender ikke ansøgningsskemaer. Der er ingen ansøgningsfrist. Bestyrelsen afholder typisk møder en gang i kvartalet, hvor indkomne ansøgninger behandles.