Motiveringer for uddeling af hæderspriser 2013

Hæderspriserne uddeles den 25. oktober 2013 i forbindelse med en koncert kl. 19:30 i Den Sorte Diamants Dronningsal med DR UnderholdningsOrkestret.

De musikfaglige medlemmer af bestyrelsen motiverer valget af dette års modtagere som følger:

Sopranen Henriette Bonde-Hansen er en af Danmarks mest lysende kunstneriske begavelser. Siden sin debut i 1993 har hun gennemgået en kunstnerisk udvikling, der i dag placerer hende centralt i det lyriske sopranfag. Hun har en lang række kvindelige hovedroller på sit repertoire, og hvert af partierne formår hun at karakterisere med både psykologisk indførelse og nuancerigdom.

Hendes karriere ligger overvejende i udlandet, men heldigvis gæster hun også den danske nationalscene og koncertsalene.

Komponisten Simon Steen-Andersen har gennem de senere år markeret sig som en af dansk kompositionsmusiks største talenter. Hans musik har fået et stort internationalt publikum i kraft af dens særlige blanding af centraleuropæisk, modernistisk klang – med mindelser om især Helmuth Lachenmann – og så en helt personlig kompositionspraksis, som inddrager den nyeste teknologi i form af videoprojektioner og brug af samplinger. Steen-Andersens værker er præget af en heftig energi og en kompleks klangverden, hvor ikke mindst det visuelle aspekt er vigtigt, men rummer samtidig en velgørende humor.