Skip to content

Anders Brødsgaard

Foto: Lars Skaaning

Hædersprismodtager 2009
Anders Brødsgaard
Komponist

Links

Anders Brødsgaard (1955) er komponist og pianist.

Efter en barndom med hjemmelavede instrumenter og en ungdom med elguitarer påbegyndte Anders Brødsgaard i 1974 klaverstudier på det Fynske Musikkonservatorium hos Rosalind Bevan.

Derefter studier i moderne klavermusik hos Elisabeth Klein og senere hos Anker Blyme på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium. Kompositionsstudier hos Karl Aage Rasmussen, Per Nørgård og Hans Abrahamsen, samt musikteoretiske studier hos Orla Vinther på Det Jydske Musikkonservatorium.

Deltog som pianist i Feriekurserne For Ny Musik i Darmstadt hos Herbert Henck i 1978 og 1982 og har deltaget i kompositionskurser hos Sven David Sandstrøm og Edison Denissov.

I starten skrev han gennemstrukturerede stykker stærkt inspireret af 50’ernes serielle komponister, først og fremmest Karlheinz Stockhausen. Senere arbejdede Brødsgaard med grundlæggende musikalske fænomener som tonalitet og puls, stadig mere inspireret af den postpythagoræiske ide om et musikalsk continuum mellem de musikalske parametre.

Efter nogle større værker i 90’erne –  “Klaverkoncert”, orkesterværket “Galaxy” og det to timer lange operatorium “Rejse”, som alle var baseret på overtoneforhold, blev kursen igen lagt mod “kromatiske” klang og rytmestrukturer og stadige forsøg på udvidelse af det klassiske instrumentariums muligheder gennem elektronisk forstærkning og klangmanipulation af instrumenterne kombineret med ren elektronisk frembragt højtalerlyd.

Brødsgaards kompositioner er blevet opført i en lang række lande og han har både komponeret instrumentalmusik til en række danske ensembler og elektronisk musik til blandt andre Danmarks Radio.

Brødsgaard har siden 2003 været tilknyttet Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som timelærer, og underviser her i teori, analyse og instrumentation.

(Tekst og billede fra http://andersbrodsgaard.dk)

Back To Top