Skip to content

Laurits Gulløv

Foto: Marie Louise Taarnskov

Talentprismodtager 2023
Laurits Gulløv
Billedhugger

CV

Links

Laurits Gulløv

Laurits Gulløv (f. 1994) er uddannet fra Billedhuggerskolen på Det Kgl. Danske Kunstakademi og arbejder på tværs af skulptur, installation, tekst, video og grafik.

I sine værker beskæftiger han sig med spekulationer over hvordan mennesker forsøger at finde orden i en verden, de oplever som kaotisk og uigennemskuelig.

Han er optaget af de dybereliggende kategorier og narrativer der er styrende for vores måde at fortolke omgivelserne og hvordan gamle tænkemåder integreres i og forstyrres af verdens hastige forandring.

Jeg er virkelig glad for at modtage legatet, fordi det giver mig ro og luft til at koncentrere mig om at udvikle nye eksperimenterende praksisser.

Jeg er som kunstner helt afhængig af at mine værker bliver set, mødt og lever blandt andre mennesker og jeg opfatter det som et stort skulderklap der giver mig endnu mere mod og lyst til at dykke dybere ned i kunsten.

Med legatet bliver det økonomisk muligt for mig at investere både mere tid og flere ressource i udstillingsarbejde og det er jeg meget taknemmelig for.

Eksempler på værker

Laurits Gulløv

Back To Top