Skip to content

Lea Porsager

Foto: Petra Kleis

Hædersprismodtager 2014
Lea Porsager
Billedhugger

Links

Lea Porsager opfinder og udfører rituelle handlinger, der er spundet over nittenhundredetallets dadaister, okkultister og teosoffers teorier og tanker. Hun flytter ind i deres ideer og bruger dem som ready maders for sit eget projekt.

Lea Porsagers kunst bliver til i en proces, hvor rituelle handlinger efterlader spor i form af feticher, film og gådefulde installationer. Hendes kunst er gerningsstedet, der dokumenteres og arkiveres.

Lea Porsager er en aktivist, som gerne vil bruge kunsten til at sætte andetheden i spil: Den irrationelle andethed sættes i stedet for den altdominerende rationalitet i vores verden.

Hendes kunstproduktion er et mystisk projekt med en uoverskuelig dybde som får beskueren til at fare vild, endda også hvis han/hun har et indgående kendskab til teorierne bag værkerne.

Imidlertid sler dette med fuldt overlæg, for som der står om Lea Porsagers projekt i kataloget fra dOCUMENTA 13: “Kunstneren søger at overskride rationaliteten og i stedet udvikle strategier, der udvider grænserne for vores opfattelsesevne og vækker opmærksomheden om alternative stadier af bevidsthed og kropslige teknologier.”

I ‘Anetta eksperimentet’, som blev realiseret i forbindelse med Porsagers projekt til Karlsaue Park i Kassel, udførte hun sammen med 7 kvinder en performance i form af trancetilstande for at opnå en kollektiv bevidsthed mellem deltagerne. Med inspiration fra teoretikere som Rudolf Steiner, George i Gurdjiief og Jane Heap udvikledes ritualerne og blev udfoldet i en proces.

Sporene efter eksperimentet blev samlet i hendes smukke pavillionbygning i Karlsaue Park, hvor efterladenskaberne på gulvet var formet af træ og stål og sat ind i diagrammer.

På væggen projiceredes en film fra udførelsen af eksperimentet.

Hele bygningen fremstod som et alter for ofring til – måske især – gudinder, der inkarnerer ideer om antimaterialisme, antikapitalisme, fri kærlighed og spirituel oversanselighed.

Efter udstillingen er der udgivet en gennemført bog, der som en manual beskriver hele eksperimentet.

I 2013 gennemførte Lea Porsager projektet ‘Food for the Moon’. Det er et meget stort projekt, som både omfatter en installation bestående af kobberstave, der hænger ned fra loftet, og opførelsen af den moderne, polske komponisk Henryk Góreckis Opus 35 (fra 1975) samt et uddybende, rigt illustreret teksthæfte.

Alle Lea Porsagers projekter er udført med stor præcision. Lige fra performance-ritualerne over fetich-objekterne til bøgerne, der udgives som dokumentation.

Lea Porsagers kunstprojekter er dybe og krævende. De er perfekt konstruerede og fantastisk inspirerende at tilegne sig.

For denne store og dybdeborende indsats tildeles hun Carl Nielsens og Anne Marie Carl Nielsens Legat.

Eksempler på værker

ANATTA EXPERIMENT. Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Den Frie, 2014.

ANATTA EXPERIMENT. Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Den Frie, 2014.

ANATTA EXPERIMENT. Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Den Frie, 2014.

ANATTA EXPERIMENT. Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Den Frie, 2014.

ANATTA EXPERIMENT. Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Den Frie, 2014.

ANATTA EXPERIMENT. Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Den Frie, 2014.

ANATTA EXPERIMENT. Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Den Frie, 2014.

Back To Top