Skip to content

Morten Stræde

Hædersprismodtager 2006
Morten Stræde
Billedhugger

CV

Links

Morten Stræde har arbejdet med emner som placering, rum, tid og hukommelse i sine skulpturer og senere i samarbejder om arkitektur og byplanlægning.

Morten Stræde trådte ind på 1980’ernes kunstscene som en af billedhuggerne bag ”den nye skulptur”. Kunstnere i 1980’erne begrebsliggjorde deres kunst ved at integrere elementer fra litteratur, semiotik og filosofi i både skabelsen og tolkningen af kunstværkerne. De vigtigste -ismer i 1980’erne, såsom dekonstruktivisme og postmodernisme, fremmede denne tilgang til skulptur.

Stræde betragter alle rum og steder som komplekse betydningskombinationer, og hans skulpturer undersøger denne kompleksitet ved at inkorporere en bred vifte af tid og rum.

Hovedfokus er spørgsmålet om rummets mange sammenvævede lag af betydning. Ethvert sted står i et komplekst forhold til andre steder, ligesom hvert øjeblik konstant er gennemtrængt af andre øjeblikke.

Stræde hævder, at det er umuligt hverken at bearbejde eller indramme et rum i skulpturel forstand uden at inddrage rummets omkringliggende billeder, erindringer, historie og konkrete topografi.

Morten Stræde har arbejdet med emner som placering, rum, tid og hukommelse i sine skulpturer og senere i samarbejder om arkitektur og byplanlægning.

 

Systemer af mange slags, så som geometriske og matematiske strukturer danner ofte grundlaget for hans skulpturer, fordi systemerne udfordrer ham til ikke at planlægge på forhånd eller forudsige, hvordan en skulptur vil udvikle sig. Man tvinges til at glemme rutinemæssige løsninger og forudfattede ideer.

Styrken ved disse systemer er evnen til at stille spørgsmålstegn ved kunstneren og tillade inspiration fra ukendte aspekter og nye påvirkninger fra ting, der med tiden kan suges ind i arbejdet og blive til forudsigelige og genkendelige processer.

Strædes værk kan virke svært tilgængeligt, da det står i stærk kontrast til klassiske monumentale skulpturer og modernistiske værker. Værkerne er facetterede og komplekse, hvilket giver mulighed for mange fortolkninger og opfattelser. Netop i denne tæthed ligger kunstværkets særlige potentialer.

Et andet kendetegn ved Strædes kunstneriske metode er mangfoldigheden af referencer til andre kunstværker, både billedkunst og litteratur. Referencerne viser sig ofte i værkernes titler, som fungerer som en kode til at tyde de mange niveauer af fortolkning og indflydelse af stof.

Morten Stræde er født i 1956. Han gik på Det Kongelige Danske Kunstakademi 1978-1985. Stræde har gennem årene modtaget en lang række legater og priser for sit arbejde og har været underviser ved danske og udenlandske kunstskoler og arkitektskoler. Han var professor i skulptur ved Kunstakademiet København 1994-2003.

Back To Top