Skip to content

Agnete Madsen

(Vi har p.t. intet billede af Agnete Madsen eller hendes værker)

Hædersprismodtager 1966
Agnete Madsen
Billedhugger

Billedhugger og tegner Agnete Madsen (1923-1997).

Agnete Madsen blev uddannet som billedhugger ved Kunstakademiet i København i løbet af 1950’erne, under professor Einar Utzon-Frank og senere under Mogens Bøggild, der havde en afgørende indflydelse på hendes kunstneriske udvikling.

Agnete Madsens kunstneriske praksis var rodfæstet i den figurative tradition og blev ofte inspireret af antikke elementer. Hendes værker undersøgte forholdet mellem form og rum og hendes arbejde blev betragtet som traditionelt i en tid, hvor kunstverdenen eksperimenterede med abstraktion og konceptuel kunst.

Hendes skulpturer bestod hovedsageligt af portræthoveder, figurer af både voksne og børn, samt relieffer, der kombinerede forskellige positioner af både mennesker og dyr.

Hun arbejdede ofte i mindre skala, og hendes enkle og dynamiske tilgang til bevægelse kom til sin ret i de mindre størrelser. Også i hendes tegninger var forholdet mellem form og omgivelser det primære motiv.

Hun modtog priser som Eckersberg-medaljen og Statens Kunstfonds livsvarige ydelse og var medlem af kunstnersammenslutningen Martsudstillingen. Hun udførte også flere offentlige udsmykninger og blev repræsenteret på institutioner som Statens Museum for Kunst. Agnete Madsen var højt estimeret i sin samtid, men desværre ret overset i eftertiden, trods hendes værkers tidløse udtryk.

Hendes hovedværk ”Mand og hest” kan ses ved Syddansk Universitet i Odense.

Back To Top