Skip to content

Biografi om Carl Nielsen v/professor Michael Fjeldsøe

Bogen udkommer d. 23. maj 2024 og udgives på Aarhus Universitetsforlag.

Bogen kan købes her: https://unipress.dk/udgivelser/c/carl-nielsen/

Video: Birgit Tengberg.

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat har af flere omgange støttet udgivelsen af bogen 'Carl Nielsen - en kulturhistorisk biografi'.

Forskerteamet bag bogen består af de tre forfattere, Michael Fjeldsøe, Katarina Smitt Engberg og Bjarke Moe, sammen med Peter Hauge, der har stået for den engelske version af bogen, der udkommer senere på året.

Bogen skal ikke blot afdække Carl Nielsens liv og værk, men i høj grad også sætte det ind i en europæisk kontekst.

Carl Nielsen bliver i vor tid i høj grad opfattet som dansk nationalkomponist, men dette var ikke noget, han blev før end i tiden omkring første verdenskrig.

Carl Nielsen var en del af en især nordeuropæisk musikkultur, og dette satte sit præg på den måde han angreb de opgaver, han satte sig for eller blev stillet udefra.

Bogen ønsker at skabe en modvægt til det perspektiv, der tidligere har præget den danske Carl Nielsen-forskning, og at skrive ham ind i en bredere kontekstuel kontekst.

Samtidig vil den belyse, hvordan opfattelsen af Carl Nielsens status som den store, danske komponist etableres og forandres gennem tiden.

Bogen, som udkommer på både dansk og engelsk, henvender sig både til fagfolk og til en bredere skare af alment interesserede, og det tilstræbes at holde den i et læsevenligt og umiddelbart forståeligt sprog som samtidigt er akademisk validt.

Ud over ovennævnte forfattere er der ansat to studentermedhjælpere som primært har beskæftiget sig med at opdatere Carl Nielsen Værkfortegnelsen (CNW) med opførelsesdata og med Mediastream.

Bogen udkommer d. 23. maj 2024 og udgives på Aarhus Universitetsforlag. Bogen kan købes her: https://unipress.dk/udgivelser/c/carl-nielsen/.

Back To Top