skip to Main Content

Biografi om Carl Nielsen v/professor Michael Fjeldsøe

Carl Nielsen
Mikael Fjeldsøe

Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat har af flere omgange støttet udgivelsen af bogen “Carl Nielsen - en europæisk komponist”.

Bogen skrives i fællesskab af Mikael Fjeldsøe, professor i musikvidenskab ved Københavns Universitet, Katarina Smitt Engberg, ph.d.-stipendiat og postdoc. Bjarke Moe.

Bogen skal ikke blot afdække Carl Nielsens liv og værk, men i høj grad også sætte det ind i en europæisk kontekst.

Carl Nielsen bliver i vor tid i høj grad opfattet som dansk nationalkomponist, men dette var ikke noget, han blev før end i tiden omkring første verdenskrig.

Carl Nielsen var en del af en især nordeuropæisk musikkultur, og dette satte sit præg på den måde han angreb de opgaver, han satte sig for eller blev stillet udefra.

Bogen ønsker at skabe en modvægt til det perspektiv, der tidligere har præget den danske Carl Nielsen-forskning, og at skrive ham ind i en bredere kontekstuel kontekst.

Samtidig vil den belyse, hvordan opfattelsen af Carl Nielsens status som den store, danske komponist etableres og forandres gennem tiden.

Bogen, som udkommer på både dansk og engelsk, henvender sig både til fagfolk og til en bredere skare af alment interesserede, og det tilstræbes at holde den i et læsevenligt og umiddelbart forståeligt sprog som samtidigt er akademisk validt.

Ud over ovennævnte forfattere er der ansat to studentermedhjælpere som primært har beskæftiget sig med at opdatere Carl Nielsen Værkfortegnelsen (CNW) med opførelsesdata og med Mediastream.

I det omfang, det har været muligt, pga. Covid-19 situationen har den underliggende forskning, som bogens tilblivelse bygger på, været præsenteret på konferencer og kurser i både Danmark og udlandet.

Back To Top