Skip to content

Ragnhild May

Talentprismodtager 2018
Ragnhild May
Komponist

CV

Ragnhild May er uddannet billedkunstner med en supplerende master i Music/Sound samt en post-master i lydkunst.

Ragnhild May arbejder med lydinstallationer, skulpturobjekter, performance, pladeudgivelser, grafisk notation og instrumentteknologi. Lyd er det materielle omdrejningspunkt for værkerne.

Visuel kunst, komposition, humanistiske teoridannelser som posthumanisme, feminisme og sound studies samt eksakte videnskaber som akustik, circuit building og programmering er en del af hendes arbejde.

Hidtil har arbejdet med performance involveret udformningen af instrumenter med henblik på frembringelsen af specifikke lyde, navnlig ekstra-teoretiske akustiske, såkaldt psyko-akustiske, fænomener, der ligger i randområdet af konventionel musikteori, og derfor i større udstrækning er beskrevet af naturvidenskaben.

Professionelt har Ragnhild udstillet, performet, afholdt workshops, artist talks og gæsteforelæsninger på kunst-, musik- og uddannelsesinstitutioner i Europa, USA, Egypten og Japan.

Eksempler på værker

Ragnhild May
Ragnhild May
Back To Top