Skip to content

Thomas Poulsen/FOS

Foto: Noam Grigst

Hædersprismodtager 2010
Thomas Poulsen
Billedhugger

Links

FOS er et kunstnernavn for Thomas Poulsen. Man kunne også sige, at FOS er en maske, en figur skabt af Thomas Poulsen, som han bruger i sin kunstneriske praksis, i og med at han lader FOS optræde som en undersøgende og nysgerrig instans, der konstant spørger til, hvorfor vi konstruerer vores samfund, som vi gør, og om det kan gøres anderledes.

Gennem hele sin praksis har FOS arbejdet ud fra, og stadigt udviklet, begrebet Social Design.

Det handler grundlæggende om at betragte samfundet som et system skabt af kommunikation, men også et system indlejret i bestemte fysiske rammer. Social Design indebærer, at det sociale felt tænkes som et konkret materiale, et materiale, som kunstneren kan arbejde æstetisk med og forme gennem at ændre de fysiske rammer.

Ved at gribe ind i det fysiske rum, f.eks. ved at etablere platforme for kommunikation, åbner FOS for, at nye mønstre og tanker kan opstå i det sociale rum. “Socialiteten er skallen, der indeholder det flydende menneske” lyder et af hans statements.

Og socialitetens skal eller form, kan altså ændres, sådan at mennesket så at sige, kan flyde ind i andre mulige former for væren og tænken. Et af FOS’ mest bemærkelsesværdige projekter er Oslo/Osloo (Oslo er en typisk FOS betegnelse, der står for One social layer for difference).

Det begyndte i 1996 med Oslo-Bar, der var en række klubarrangementer uden fast sted i Kbh. og Malmö. I 1990 udbyggede FOS sine ideer med forestillingen om en fast platform.

På Israels Plads i Kbh. opførte han pavillonen Oslo, ud fra tanken om at skabe et eget socialt miljø, gennem at henvende sig til forskellige sociale grupper. Det skete ved at lave forskellige arrangementer lige fra foredrag, til danseundervisning, loppemarked og koncerter.

I august 2010 åbnede FOS Osloo, en flydende platform på Chr.Havn, der satte fokus på sproget som et værktøj. I sine arbejder tilrettelægger FOS selv et program, eller som han kalder det, “situations-kompositioner”, hvori det overordnede emne uddybes gennem deltagelsen af de vidt forskellige fagfelter.

Hvordan det så sker, afhænger helt af mødet mellem rum, gæster og performere. Tankerne om rummet som udslagsgivende for det sociale præger også den indretning, som FOS, sammen med Kenneth Balfelt, i 2004, gennemførte af det sociale værested Mændenes Hjem på Vesterbro.

FOS er optaget af, hvordan æstetik kan påvirke det sociale, og dette tema gennemsyrer hans mangefacetterede virke.

Udover de store platform-projekter udstiller FOS også på museer og gallerier, hvor han viser både skulpturer og design, ligesom der ofte indgår performances af kunstneren selv. Disse udstillinger
tager form af en (eller flere) fortællinger eller tematikker, hvori de enkelte skulpturer indgår som elementer.

Her finder man f.eks. Koppen der kan rumme alt, en 2 meter høj kop med et vrissent ansigt, som måske kan få beskueren til at fundere over, om vi selv akkumulerer os grønne? Ofte indgår der en bar på FOS’ udstillinger, fordi baren billedliggør mødet på tværs af sociale og kulturelle skel. “Kunst er en model af tvivl” har FOS sagt. Tvivlen kan også kaldes kontingens, altså at alt kunne have været anderledes.

Det peger FOS på i sine værker, ligesom han peger på, at vi er under konstant påvirkning. Her kan kunsten være et modbillede, en form for bevidstgørelse omkring at vi selv er medskabere af de systemer, vi lader os forme af. FOS´ kunstneriske verden er et forunderligt fabulerende og åbent rum at træde ind i, uanset om gulvet gynger som på Osloo eller er fast som på Den Frie.

(Tekst fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsen legatets hædersprisudstilling på Den Frie, 2010. Mai Misfeldt).

 

Thomas Poulsen, bedst kendt under kunstnernavnet FOS, tildeles hædersprisen med følgende begrundelse:

“Thomas Poulsen er en kunstner, der sætter fokus på meningsdannelse og forandring.

Med sin insisteren og sin meget nærværende tilgang til virkeligheden arbejder han ud fra en cirkulær forståelse, hvor begivenheder ses som dele af et større mønster.

(…)Thomas Poulsen gør det muligt, at vi kan koble os på hinandens forståelsesrammer ved at skabe en kontekst, der er anderledes, end vi normalt befinder os i.

De forskellige platforme er med til at skabe nye strategier gennem sociale rum, hvor begreber pilles fra hinanden, bygges op på ny og forbindes igen.

Thomas Poulsen er en kunstner, der gennem sin søgen formår at udfolde fortællinger, og skabe flere perspektiver og nuancer.”

Eksempler på værker

Aur(0)a. Foto: Anders Sune Berg

Sweeper. Foto: Torben Petersen

Leaking fountain. Foto: Noam Grigst

Palimpsests. Foto: Malle Madsen

Talerstolene., Foto: Røst

The interior of Inés. Foto: Betina Fleron

Your succes is your amnesia. Foto: Anders Sune Berg

Back To Top