Skip to content

Carl Nielsen Kammermusik Konkurrence

Projektstøttemodtager 2015, 2019 og 2023

Links

I anledning af 150-året for Carl Nielsen i 2015, blev der i Danmark stiftet en ny kammermusikkonkurrence som et samarbejde mellem DR, Det Kgl. Bibliotek og Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Idémændene bag, henholdsvis daværende rektor på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Bertel Krarup, daværende direktør på Det Kongelige Bibliotek Erland Kolding Nielsen og ensemblechef i DR Kim Bohr, havde en intention om at skabe en særlig opmærksomhed omkring Carl Nielsens kammermusik og ville med konkurrencen opfordre unge musikere fra hele verden til at beskæftige sig nærmere med Carl Nielsens kammerværker og give deres bud på musikken.

Da Carl Nielsens centrale kammermusikværker er skrevet for strygekvartet og blæserkvintet, er konkurrencen målrettet netop disse to typer ensemble.

Konkurrencen er åben for alle nationaliteter, men har lagt en aldersgrænse ind, idet intet ensemblemedlem må være over 35 år, og den samlede alder i ensemblerne ikke må overstige hhv. 120 år for strygekvartet og 150 år for blæserkvintet.

Foruden Carl Nielsens obligatoriske kammermusikværker, kan ensemblerne vælge imellem en lang række værker fra flere forskellige stilepoker, og der bliver således både spillet bl.a. wienerklassisk, romantisk, impressionistisk, neoklassicistisk og moderne musik i løbet af konkurrencen.

Carl Nielsen Kammermusik Konkurrencen samarbejder med en lang række musikfestivaler og musikforeninger i Danmark og har således tidligere kunnet tilbyde vinderne engagementer i bl.a. Musikforeningen Cæcilia, Kammermusik Odense, Viborg Musikforening og Kammermusikforeningen BRAGE .

Konkurrencen har været afholdt to gange i henholdsvis 2015 og 2019 og er begge gange støttet af Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legatet.

Vindere i kategorien Blæserkvintet:

2015: Carl Nielsen-Kvintetten
2019: Ensemble Ouranos
2023: Ensemble Astera

Vindere i kategorien Strygekvartet:

2015: Quatuor Arod
2019: Simply Quartet
2023: Kleio Quartet

Priser i hver kategori:

  • pris 15.000 EUR
  • pris 10.000 EUR
  • pris 5.000 EUR
  • Bedste opførelse af værk skrevet til konkurrencen 2.500 EUR

For at markere det ovennævnte samarbejde mellem de tre store institutioner blev runderne rent fysisk afholdt på alle tre lokationer med offentligt tilgængelige koncerter i både Konservatoriets Koncertsal, Dronningesalen i Den Sorte Diamant og Koncertsalen i DR.

Konkurrencen er desuden bredt tilstede på diverse medieplatforme, idet der både blev streamet fra de forskellige runder, lagt nyheder og videoklip og på SoMe og DR transmitterede finalekoncerterne live.

Back To Top